On Wings of Love

On Wings of Love (1957)

On Wings of Love is a 1957 Japanese romantic musical film directed by Toshio Sugie. It was Toho's highest-grossing film of the year and the first film released in Tohoscope.

Directing:
  • Toshio Sugie
  • Views: 2
  • Release Date: 1957-07-13
  • Language: 日本語
  • Country: JP
  • Runtime: 94

Setsuko Wakayama

Taeko Okada

Bokuzen Hidari

Heikichi Kobayashi

Minoru Takashima

Boy at factory

Akira Takarada

Hajime Kyosu

Chieko Naniwa

Umeko Yoshioka

Mitsuko Kusabue

Eiko Itakura

Hibari Misora

Eriko Nemuro

Chiemi Eri

Tomiko Kobayashi

Izumi Yukimura

Michio Kusunoki

Tatsuyoshi Ehara

Hiroshi Matsui

Kiyomi Mizunoya

Yoko Ogura

Chōko Iida

Grandmother
Write one

Sorry, no results found.