Under the Light

Under the Light (2022)

An urban crime drama film which will cover topics from anti-corruption to anti-crime. The story revolves around Su Jian Ming and Li Hui Lin jointly investigating an undercurrent criminal case involving a huge interest group. In order to investigate the case, Su Jian Ming ignores the persuasion of his powerful father Zheng Gang, and rushes to the "Hongmen Banquet", hosted by rich businessman Li Zhi Tian. More and more clues gradually surface. The undercurrent surging behind these clues makes people faintly feel that a big game of chess is being planned.

Writing:
  • Yu Chen
Directing:
  • Zhang Yimou
  • Views: 2
  • Language: 普通话
  • Country: CN
  • Runtime: 120

Lei Jiayin

Su Jianming

Yu Hewei

Li Zhitian

Zhang Guoli

Zheng Gang

Zhou Dongyu

Li Huilin

Li Naiwen

Liu Feng

Yajun Xu

Liu Bo

Tian Yu

Tang Danian

He Zhengjun

Wen Hui

Joan Chen

He Xiuli
Write one

Sorry, no results found.