Here Comes the Bride, My Mom!

Here Comes the Bride, My Mom! (2010)

Tsukiko, whose father died before she was born, lives with her mother Yoko and they provide mutual support for each other. One day, Yoko comes home completely drunk with Kenji, a young man with blond hair, and tells Tsukiko, "I'm going to marry him."

Writing:
  • Mipo O
  • Tsukine Sakuno
Directing:
  • Mipo O
themoviedb icon 5.3/10
  • Views: 4
  • Release Date: 2010-09-04
  • Language: 日本語
  • Country: JP
  • Runtime: 110

Yasufumi Hayashi

Shinya Motohashi

Aoi Miyazaki

Tsukiko Morii

Kenta Kiritani

Kenji Hattori

Jun Kunimura

Akira Murakami

Seiko Takuma

Makoto Wada

Tomochika

Seiko Kotani

Toshiki Ayata

Ryoji Inosena

Shinobu Otake

Yoko Morii

Moeko Ezawa

Saku Ueno
Write one

Sorry, no results found.