Daida kyoushi akiba, shinken desu!

Daida kyoushi akiba, shinken desu! (1991)

Based on the comic book series by Yoshiyuki Hayasaka and M.A.T.

Writing:
  • Machiko Nasu
Directing:
  • Hiroyuki Nasu
  • Views: 2
  • Release Date: 1991-08-31
  • Language: 日本語
  • Country: JP
  • Runtime: 106
Write one

Sorry, no results found.