Be-Bop Highschool Pt. 5

Be-Bop Highschool Pt. 5 (1988)

With thugs under gang leader Shingo attempting to make a name for themselves, Toru and crew must brace for an all-out war between their two schools.

Writing:
  • Machiko Nasu
  • Kazuhiro Kiuchi
Directing:
  • Hiroyuki Nasu
  • Views: 6
  • Release Date: 1988-08-06
  • Language: 日本語
  • Country: JP
  • Runtime: 95

Hitoshi Ozawa

Shingo Maekawa

Risa Tachibana

Shoko Kisaragi

Toru Nakamura

Tôru Nakamura

Kôjiro Shimizu

Hiroshi Kato

Takeo Chii

Onijima
Write one

Sorry, no results found.