Kizu

Kizu (1988)

Writing:
  • Shunichi Kajima
  • Goro Hanawa
Directing:
  • Shunichi Kajima
  • Views: 3
  • Release Date: 1988-11-03
  • Language: 日本語
  • Country: JP
  • Runtime: 100