Counterfeit

Counterfeit (2009)

"Nisesatsu" (literal title counterfeit money) concerns a counterfeiting ring that was active in Yamanashi Prefecture after the end of WW II.

Writing:
  • Kôsuke Mukai
  • Yuichi Kimura
  • Kishû Izuchi
Directing:
  • Yuichi Kimura
  • Views: 2
  • Release Date: 2009-03-22
  • Language: 日本語
  • Country: JP
  • Runtime: 94

Masaki Miura

Kenjo Ogasawara

Mitsuko Baisho

Kageko Sada

Munetaka Aoki

Tetsuya Nakagawa

Yuichi Kimura

Noridonbe Hanamura

Takashi Ukaji

Masazane Kurata

Jun Murakami

Kiyota Hashimoto

Shigeru Izumiya

Toyoji Ikemoto

Itsuji Itao

Prosecutor
Write one

Sorry, no results found.