Female Reporter Saeko's Homicide Coverage

Female Reporter Saeko's Homicide Coverage (2001)

Magazine reporter Saeko Kawamura receives a message on her answering machine from her friend Yuka asking for help... when Saeko goes to Takamatsu in Shikoku to find Yuka, she runs into journalist Ogata!

Writing:
  • Hiroshi Nagano
Directing:
  • Kiyohiko Miyasaka
  • Views: 5
  • Release Date: 2001-03-31
  • Language: 日本語
  • Country: JP
  • Runtime: 93

Maki Mizuno

Saeko Kawamura

Fukumi Kuroda

Kyoko Aizawa

Eiichiro Funakoshi

Kohei Ogata
Write one

Sorry, no results found.