Kamen Rider Amazon: The Movie

Kamen Rider Amazon: The Movie (1975)

The Kamen Rider Amazon movie is a theatrical version of episode 16, Garander's Tokyo Sea of Flames Operation!!, depicting Gengoro Beastman's attempt to execute Garanda's Tokyo Sea of Flame plan.

Writing:
  • Ikuro Suzuki
Directing:
  • Issaku Uchida
  • Views: 3
  • Release Date: 1975-03-21
  • Language: 日本語
  • Country: JP
  • Runtime: 24

Ryūji Saikachi

Mogura Beastman

Tōru Okazaki

Daisuke Yamamoto / Kamen Rider Amazon

Akiji Kobayashi

Tōbei Tachibana

Yōji Matsuda

Masahiko Okamura

Hirohisa Nakata

Great Emperor Zero

Gorō Naya

Narrator
Write one

Sorry, no results found.