Grim Reaper Case Book

Grim Reaper Case Book (2020)

Genshiro Kusaka, who runs a detective business in the Edo city, had a contract with Shinigami Juran. A "prostitute serial murder case" occurred at the Great Yukaku in Yoshiwara. How does both Genshiro and the Shinigami gonna solve it?

Writing:
  • Yasushi Sutô
Directing:
  • Takayuki Shibasaki
  • Views: 2
  • Release Date: 2020-06-12
  • Language: 日本語
  • Country: JP

Hiroki Suzuki

Genshiro Kusaka

Takashi Hagino

Sakaguchi

Syo Jinnai

Domeki

Gaku Oshida

Ippachi

Tsubasa Sakiyama

Shinnosuke Shoji

Riho Takada

Murasaki

Makiya Yamaguchi

Kurozaemon Mizuno
Write one

Sorry, no results found.