Tales of President Mito

Tales of President Mito (1962)

Mr. Mito, a former president of an instant food company, with two young men’s help, solves the quality problems and wins a big ramen contract with a large Chinese company.

Writing:
  • Morimasa Owaku
  • Kensaku Azuma
Directing:
  • Eiichi Koishi
  • Views: 2
  • Release Date: 1962-04-04
  • Language: 日本語
  • Country: JP
  • Runtime: 86

Hisako Tsukuba

Senko Yoshida

Ken Takakura

Sukesaburo Sasa

Yoshiko Mita

Tsubomi Kasuga

Kenji Imai

Kakuya Atsumi

Yayoi Furusato

Tsuneko Ibara

Kokinji Katsura

Motakusan

Haruo Tanaka

Hikosaburo Okubo

Taiji Tonoyama

President Toyotomi

Eitarō Shindō

Kohei Mito
Write one

Sorry, no results found.