The 47 Rōnin in Debt

The 47 Rōnin in Debt (2019)

Takuminokami Asano is a handshu (lord) and he is ordered to kill himself due to a scheme by Kozukenosuke Kira. Having no time to mourn his lord’s death, Kuranosuke Oishi (Shinichi Tsutsumi) decides to take revenge on Kozukenosuke Kira. Kuranosuke Oishi plans an attack with the help of accountant Chosuke Yato (Takashi Okamura), but they don't have enough in their budget.

Writing:
  • Yoshihiro Nakamura
  • Hirofumi Yamamoto
Directing:
  • Yoshihiro Nakamura
themoviedb icon 4/10
  • Views: 2
  • Release Date: 2019-11-22
  • Language: 日本語
  • Country: JP
  • Runtime: 145

Masahiko Nishimura

Chuzaemon Yoshida

Fuku Suzuki

Chikara Oishi

Yasufumi Terawaki

Kyudayu Mase

Yu Yokoyama

Kazuemon Fuwa

Shinichi Tsutsumi

Kuranosuke Oishi

Takashi Okamura

Chosuke Yato

Gaku Hamada

Gengo Otaka

Satoshi Tsumabuki

Hannojo Sugaya

Yoshiyoshi Arakawa

Yasubei Horibe

Yudai Chiba

Takedayu Isoda

Kenichi Takitoh

Unemenosho Toda

Takashi Sasano

Yozaemon Ochiai
Write one

Sorry, no results found.