The Chasing World 2

The Chasing World 2 (2010)

Teenager Tsubasa Sato returns to the parallel universe where demons are out to kill every person with the last name of Sato.

Writing:
  • Yusuke Yamada
  • Issei Shibata
Directing:
  • Issei Shibata
themoviedb icon 5/10
  • Views: 1
  • Release Date: 2010-06-05
  • Language: 日本語
  • Country: JP
  • Runtime: 107

Reika Kirishima

Masumi Sato

Takuya Ishida

Tsubasa Sato

Ini Kusano

Atsushi Sato

Shohei Miura

Hiroshi Sato

Kenta Uchino

Masaru Sato

Toshiyuki Nagashima

Shintaro Suzuki

Kenichi Takitoh

Kengo Takahashi

Junko Abe

Ai Sato

Ikuji Nakamura

Shuji Tanaka

Naoko Watanabe

Misa Sato
Write one

Sorry, no results found.