Diary of a Nurse

Diary of a Nurse (1957)

After graduating from a Shanghai nursing school, Jian Shuhua decides to work at a construction workers’ clinic in a remote area, despite the objections of her fiancé Shen Aoru. When she arrives at her new workstation, she finds that one of the clinic directors, Mo Jiabing, pays more attention to his love affair with nurse Gu Huiying than to his work. In addition, Gu’s jealousy is aroused by the arrival of the new nurse. Jian, then, the epitome of the selfless worker, has to deal with a faraway and egotistic fiancé, a selfish and lecherous boss, an unfriendly colleague, as well as the hardships of a remote and barren workstation. How can she succeed?

Writing:
  • Mingzhi Ai
Directing:
  • Jin Tao
themoviedb icon 5/10
  • Views: 1
  • Release Date: 1957-01-01
  • Language: 普通话
  • Country: CN
  • Runtime: 96

Bin Lin

Principal

Lu Mao

Aliu Zhang

Ying Zhang

Feixia Ma

Wansu Huang

Xiaofang Tang

Botang Fu

Jiabin Mo

Danfeng Wang

Suhua Jian

Huada Tang

Changping Gao

Wei Li

Haoru Chen

Tianliu Jiang

Huiying Shuo

Fu Bo-Tang

Jiabin Mo

Xiaoou Gao

Huanzhang Qian

Shan Jiang

Zhishou Hong

Shan Lu

Jian's mother
Write one

Sorry, no results found.