Soul of the Sea

Soul of the Sea (1958)

The sailors on a Kuomintang warship revolt, arrest their officers and defect to the Chinese People's Liberation Army.

Writing:
  • Mojun Shen
  • Huang Zong-Jiang
Directing:
  • Tao Xu
  • Views: 1
  • Release Date: 1958-03-22
  • Language: 普通话
  • Country: CN
  • Runtime: 89

Boxun Zhou

Enemy naval officer

Shu Chen

Zhang Gang

Bo Gao

Leitou Lao

Ben Niu

Dou Xiao

Wei Cui

Erpeng Dou

Rui Jiang

Guisan Hao

Zhao Dan

Guan Chen

Qiong Liu

Ship commander

Niu Ben

Dou Xiao

Tai Kang

Court clerk

Nan Deng

Wang Jiang

Lan Wang

Merchant ship chief engineer

Ji Li

Laowu Yang

Shan Liang

Barkeeper
Write one

Sorry, no results found.