Curse of the Royal Harem

Curse of the Royal Harem (2011)

When the Emperor mysteriously disappears from battle, his new wife Consort Quan Fei, is accused of murder by his mother, the Empress Dowager, who sees Quan Fei as an ominous woman. However, Quan Fei is protected by the Emperor's younger brother, the new Emperor Daoguang, who has loved Quan Fei since he was young. So when Daoguang announces that Quan Fei is to be his new consort, the Empress Dowager partners with Daoguang's wife, the new Empress Shencheng to eradicate Quan Fei from the royal court.

Writing:
  • Chi Ying Shum
  • Wai-kin Chong
Seasons: 1
  • Views: 3
  • Release Date: 2011-10-31
  • Language: 广州话 / 廣州話
  • Country: HK
  • Runtime: 46

Sire Ma

Lok Yan

Jessica Hsuan

Niohuru Yeelan (Quan Fei)

Myolie Wu

Xiao Shencheng (Tunggiya Yuenyuen)

Sunny Chan

Emperor Daoguang

Gigi Wong

Empress Dowager Kungchee

Rebecca Chan

Xiao Shencheng's mother

Gordon Liu Chia-Hui

Xiao Shencheng's father

Joel Chan

Rui Qinwang

Nancy Wu

Ching Yue

Vivien Yeo

Yun Fei

Elena Kong

Xin Huang Tai Fei

Hon Kong

Quan Fei's father
Write one

Sorry, no results found.