Important Witness Private Detective

Important Witness Private Detective (2017)

Kei Maneki works as a model. He has bad luck with murder cases taking place when he works. Kei Maneki becomes an important witness in these murder cases. To clear his name, Kei Maneki and his model friends Itsuki Suo and Toma Shimon attempt to solve the murder cases.

Writing:
  • Tsutomu Kuroiwa
  • Kinuta Murako
Seasons: 1
themoviedb icon 7/10
  • Views: 2
  • Release Date: 2017-10-20
  • Language: 日本語
  • Country: JP
  • Runtime: 45

Kosuke Toyohara

Ichigaku Nobori

Yuki Furukawa

Toma Shimon

Tokuma Nishioka

Atsushi Kosen

Yuta Tamamori

Kei Maneki

Yuuki Furukawa

Toma Shimon

Ken Matsudaira

Seiji Yoshikura

Yuko Araki

Karin Saotome

Kenichi Takitoh

Shinosuke Namie

Akane Hotta

Makiko Makita
Write one

Sorry, no results found.