Keisei Saimin no Otoko

Keisei Saimin no Otoko (2015)

A 3-part series of biographical dramas to commemorate the 90th anniversary of the establishment of NHK.

  • Views: 1
  • Release Date: 2015-08-22
  • Language: 日本語
  • Country: JP
  • Runtime: 60

Akaji Maro

Fujita Denzaburo

Ran Ito

Matsunaga Ichiko

Masato Hagiwara

Nakamura Hiroyoshi

Kenichi Yajima

Hiraga Satoshi

Shirô Itô

Yoshida Shigeru

Masao Kusakari

Takahashi Yoshio

Kazuyoshi Kushida

Sato Tomekichi

Mitsu Dan

Masukichi (Okimi)

Sadao Abe

Kobayashi Ichizo

Joe Odagiri

Takahashi Korekiyo

Kotaro Yoshida

Matsunaga Yasuzaemon

Shosuke Tanihara

Mori Arinori

Mimura

Shinako

Hiroshi Tachi

Inukai Tsuyoshi

Eiji Okuda

Iwashita Kiyochika

Yoshio Inoue

Kobayashi Fusao

Jun Kunimura

Miki Takashi

Masanobu Takashima

Ikeda Hayato

Yuya Takagawa

Shirasu Jiro

Akira Takarada

Ikeda Shigeaki

Gô Rijû

Konoe Fumimaro
Write one

Sorry, no results found.