Toshiie and Matsu

Toshiie and Matsu (2002)

The 41st NHK Taiga Drama is Toshiie to Matsu. During the turbulent Warring States Era, one man's life and career intertwined with the three great generals of Japanese history-Nobunaga, Hideyoshi, and Ieyasu. With political savvy and the support of his fiercely loyal wife, Maeda Toshiie rose to second in power in the shogunate and built up a fiefdom that encompassed Echizen, Noto and Kaga.

Writing:
  • Yo Takeyama
Seasons: 1
  • Views: 21
  • Release Date: 2002-01-06
  • Language: 日本語
  • Country: JP
  • Runtime: 60

Yutaka Takenouchi

Yoshiyuki Sawaki (Ryosuke)

Toshiaki Karasawa

Toshiie Maeda

Takashi Sorimachi

Oda Nobunaga

Mitsuhiro Oikawa

Keijiro Maeda

Tomokazu Miura

Toshihisa Maeda

Ken Matsudaira

Katsuie Shibata

Bunta Sugawara

Toshimasa Maeda

Teruyuki Kagawa

Tokichiro

Koji Matoba

Chohachiro Murai

Kiyoshi Nakajo

Ietomi Okumura

Ken Tanaka

Nobumori Sakuma

Tetsurō Tamba

Tarozaemon Iguchi
Write one

Sorry, no results found.