Ancient Love Poetry

Ancient Love Poetry (2021)

Gu Jue Zhuan follows Shang Gu, once a leader of the four immortals, who falls into a deep sleep after sacrificing herself in a trial that lasted 60,000 years. Shang Gu wakes up many years later, and memories of what happened 300 years ago were completely wiped. But her former lover, Bai Jue, never forgot about her. Sacrificing his reincarnation for her life, he waited for her for 60,000 years. Even when his soul disappears, Shang Gu will wait for him forever. Gu Jue Zhuan, previously known as Shang Gu, was first announced in 2014, but was stuck in production hell. Its based on the xianxia novel of the same name by Xing Ling (星零), first published in 2012.

Writing:
  • Rao Jun
  • Li Zhen Ru
Seasons: 1
themoviedb icon 8.5/10
  • Views: 1
  • Release Date: 2021-06-17
  • Language: 普通话
  • Country: CN
  • Runtime: 45

Fu Xinbo

Mu Guang

Liu Xueyi

Tian Qi

Zhou Dongyu

Shang Gu / Hou Chi

Xu Kai

Bai Jue / Qing Xiu / Bai Xuan

Zhang Jiani

Wu Huan

Li Zefeng

Zhi Yang

Luo Qiuyun

Yue Mi

Zhang Yaqin

Feng Ran

Lai Yi

Gu Jun

Zhong Qi

Jing Zhao

Leon Zhang

Jing Jian

Joyin Choi

Xiao Li
Write one

Sorry, no results found.