Detective Akechi Kogoro

Detective Akechi Kogoro (2019)

Dangerous hacker group “Phantom 20” is known internationally. They begin an attack on Hikari Bank in Japan. Kenjiro Namikoshi (Teruyuki Kagawa) is the chief of the criminal investigation section at the Tokyo Metropolitan Police Department. He leads the investigation into the group. Kenjiro Namikoshi thinks of Kogoro Akechi (Hidetoshi Nishijima) who holds vast knowledge on hacking and leads BD team hacker group. To ask him for advisor help on the investigation, Kenjiro Namikoshi sends Yoshio Kobayashi (Atsushi Ito).

Writing:
  • Masaaki Sakai
Seasons: 1
  • Views: 2
  • Release Date: 2019-03-30
  • Language: 日本語
  • Country: JP
  • Runtime: 120

Masanobu Takashima

Sawai Masakazu

Hidetoshi Nishijima

Akechi Kogoro

Shugo Oshinari

Kinugasa Ryouta

Akira Nakao

Udagawa Dougen

Kaoru Okunuki

Yamashita Yukie

Koji Ohkura

Katsura Shouichi

Mitsuko Baisho

Koumoto Keiko

Mitsuki Tanimura

Nomiya Ryouko

Atsushi Ito

Yoshio Kobayashi

Yuriko Ishida

Fumiyo Kogoro

Yukino Kishii

Mayumi Kobayashi

Teruyuki Kagawa

Kenjiro Namikoshi

Denden

Tarao

Tetsuhiro Ikeda

Hashiba Souji

Tomoharu Hasegawa

Tsunekawa Touru

Sei Matobu

Nogami Aiko

Toshinori Omi

Tamura Takeshi
Write one

Sorry, no results found.