Dangerous Sister

Dangerous Sister (2005)

Kiken na Aneki is a Japanese television drama. It premiered in 2005 and was broadcast by Fuji Television, and ran for 10 episodes into 2006. It boasted the acclaimed actress Misaki Ito as one of the primary roles. The ending theme is the song "Pop Star" by Ken Hirai.

Seasons: 1
  • Views: 1
  • Release Date: 2005-10-17
  • Language: 日本語
  • Runtime: 60

Misaki Ito

Hiroko Minagawa

Jiro Sato

Jun Madarame

Mari Hamada

Koharu Noguchi

Masanobu Takashima

Ikuo Takeda

Kiyoshi Kodama

Shinichi Tamura

Nana Eikura

Ai Tamura

Mirai Moriyama

Yutaro Minagawa

Yuta Kanai

Shunya Yazawa

Yuki Amami

Unknown

Ken Utsui

Gentaro Minagawa

Yumiko Shaku

Saori Kitamura

Yuta Hiraoka

Takumi Nakamura

Hisako Manda

Yoko Minagawa

Kosuke Suzuki

Tetsuo Kamata

Michiko Shimizu

Yoshiko Komiya
Write one

Sorry, no results found.