Wandaba Style

Wandaba Style (2003)

Destiny takes an unpredicatable turn when Mix Juice, the unknown girl group, teams up with Dr. Susomo Tsukumo, a genius scientist, to become the first band on the moon.

  • Views: 4
  • Release Date: 2003-04-05
  • Language: English | 日本語
  • Runtime: 30

Susumu Chiba

Michael Hanagata

Akemi Okamura

Furoku Tsukomo

Kana Ueda

Yuri Fuyude

Nakahara Mai

Himawari Natsuwa

Rika Morinaga

Sakura Haruno

Akimitsu Takase

Fisherman

Chiwa Saitō

Ayame Akimo

Kōki Miyata

Dr. Susumu Tsukumo

Ai Shimizu

Kiku No. 8

Shigeru Nakahara

Kōsaku Tsukomo

Kouki Miyata

Dr. Susumu Tsukumo

Mai Nakahara

Himawari Natsuwa
Write one

Sorry, no results found.