Metal Fighter Miku

Metal Fighter Miku (1994)

Metal Fighter Miku is a 13-episode Japanese animated television series created by Daisaku Ogawa. Metal Fighter Miku first aired on TV Tokyo from July to September 1994. J.C.Staff was the animation studio for the TV series.

  • Views: 1
  • Release Date: 1994-07-08
  • Language: en
  • Runtime: 30

Hiroshi Naka

Tokichiro Harajuku

Keiji Fujiwara

Nagoya Shibano

Ako Mayama

Masayo Harajuku

Naoki Tatsuta

Kouzou Shibano

Kiyoyuki Yanada

Eiichi Suou

Shin-ichiro Miki

Kinta Marugome

Emi Shinohara

Yoko Shibano

Masako Katsuki

Aquamarine
Write one

Sorry, no results found.