The Brothers Karamazov

The Brothers Karamazov (2013)

Set in present day Japan in a provincial town, Bunzo Kurosawa, a greedy and violent father, is murdered in his own home. Bunzo has 3 sons: oldest son Mitsuru, second son Isao and youngest son Ryo. The three sons are suspected of murdering their own father.

Writing:
  • Fyodor Dostoevsky
  • Shizuka Ouki
  • Aya Takei
Seasons: 1
  • Views: 2
  • Release Date: 2013-01-12
  • Language: 日本語
  • Country: JP
  • Runtime: 45

Takumi Saitoh

Mitsuru Kurosawa

Akira Onodera

Shiro Sonoda

Hayato Ichihara

Isao Kurosawa

Kento Hayashi

Ryo Kurosawa

Kotaro Yoshida

Bunzo Kurosawa

Rin Takanashi

Kanako Endo

Sakura Ando

Shiori Kurosawa

Kouhei Matsushita

Susumu Suematsu

Yuria Haga

Kurumi Yoshioka

Kenichi Takitoh

Detective Irie

Kenkichi Watanabe

Koichi Oguri
Write one

Sorry, no results found.