Jubei-chan the Ninja Girl: Secret of the Lovely Eyepatch

Jubei-chan the Ninja Girl: Secret of the Lovely Eyepatch (1999)

Jiyu Nanohana is modern highschool girl and unwilling heir to the Yagyu Jubei school of swordsmanship.

  • Views: 3
  • Release Date: 1999-04-05
  • Language: 日本語
  • Runtime: 25

Ryotaro Okiayu

Koinosuke Odago

Keiji Fujiwara

Sai Nanohana

Hisahiro Ogura

Jubei Yagyu

Reiko Yasuhara

Tsumura Mikage

Harumi Ikoma

Shoko Maruyama

Ayaka Saito

Otome Shirahatamaru

Yuji Ueda

Bantaro Sanbonmatsu
Write one

Sorry, no results found.