The Golden Piggy

The Golden Piggy (2010)

Shinko (Ryoko Shinohara) is an accounting auditor who chases after tax evaders and embezzlers that hard working citizens needlessly pay for. Shinko has a knack for solving cases without common sense or standards.

  • Views: 3
  • Release Date: 2010-10-20
  • Language: 日本語

Katsuhisa Namase

Ikuo Myouchin

Yoshimasa Kondô

Manjiro Chacha

Masako Motai

Tsueko Tsutsumi

Yo Oizumi

Ichiro Kadomatsu

Sayaka Yamaguchi

Mizore Tsutsumi

Shin Yazawa

Umechan

Kenta Kiritani

Tetsuo Kaneda

Masaki Okada

Kudo Suguru

Ryoko Shinohara

Shinko Tsutsumi

Ken Utsui

Isao Kurume
Write one

Sorry, no results found.