Tokyo Tribe 2

Tokyo Tribe 2 (2006)

This is the other side of Tokyo, a Tokyo of a different color. There, various tribes are living. The SARU from Japan's Musashino, WU-RONZE of Bukuro, and HANDS of Shindyuku - Young men living in the city...the public of modern times builds a home out of corruption, these young men of the sordid side of life, a side called "reality," are depicted here. (Source: AnimeNfo)

Writing:
  • Santa Inoue
  • Tatsuo Satō
  • Madhouse
Seasons: 1
themoviedb icon 7/10
  • Views: 2
  • Release Date: 2006-11-11
  • Language: en
  • Country: FR, JP, KR

Yuichi Nakamura

Afro A (epi. 10); Gourmet Kamikaze; WARU B (epi. 5)

Yuto Nakano

Collens

Megumi Toyoguchi

Candy; Nori

Yuuki Masuda

Reizu A (epi. 10); WU (epi. 12)

Fumie Mizusawa

Fujio Girl (epi. 3); Kei (epi. 4, 6, 13); Woman (epi. 2)

Hidekatsu Shibata

Archbishop

Hiroki Takahashi

Namihira; Pipinpa (epi. 8)

Hiroki Yasumoto

Falcon Jokasaki

Katsuya

Gondo

Ken Uo

Ittoku; Nakayama; Baraki Urawa (epi. 1)

Kenji Hamada

Ago; Kai's Father (epi. 1)

Kimiko Saito

Mera's Mother (epi. 8)

Masami Kikuchi

Apoji (epi. 2, 8, 13); Ramu

Mitsuaki Madono

Fox Boogie Brown (epi. 9-10); Kim

Shinpachi Tsuji

Renkon Chief

Takashi Matsuyama

Don Chichi; Jadakins

Tetsu Inada

Penny's Manager (epi. 1, 9); Tsuchi

Tetsuharu Ohta

HANDS A (epi. 4); THUG A (epi 9;) WARU C (epi. 5)

Tomoyuki Shimura

Shiro Yukke (epi. 8)

Takahiro Mizushima

Secretary General
Write one

Sorry, no results found.