Yamato Takeru

Yamato Takeru (1994)

Writing:
  • Masami Yuki
Seasons: 1
  • Views: 1
  • Release Date: 1994-09-04
  • Language: 日本語
  • Runtime: 30

Kenichi Ono

Mark (voice)

Akira Ishida

Amatsumi

Kazuhiro Nakata

Yamato Yoshio

Kenyu Horiuchi

Tsukuyomi

Yoshiko Kamei

Yamato Takeru

Chafurin

Ma Horoba

Ai Orikasa

Kushinaga

Run Sasaki

Yamato Kaoru

Mika Kanai

Oto Tachibana
Write one

Sorry, no results found.