7SEEDS

7SEEDS (2019)

Shy Natsu awakens as part of a group chosen to ensure the survival of humanity. Together, they have to survive on a changed Earth.

Writing:
  • Yumi Tamura
Seasons: 1 2
themoviedb icon 8.1/10
  • Views: 2
  • Release Date: 2019-06-28
  • Language: 日本語
  • Country: JP
  • Runtime: 24

Shizuka Itō

Fujiko Amacha

Yoko Hikasa

Hana Suguruno

Jun Fukuyama

Arashi Aota

Nao Touyama

Natsu Iwashimizu

Hirofumi Nojima

Haru Yukima

Kana Asumi

Matsuri Tendou

Akira Ishida

Chimaki Morimiya

Kenta Miyake

Akio Haza

Katsuyuki Konishi

Semimaru Asai

Shizuka Itoh

Fujiko Amacha
Write one

Sorry, no results found.