Fugitive Boys

Fugitive Boys (2017)

Tobio Masubuchi and his friends are ordinary high school students. Due to an incident, their peaceful days are about to change. Tobio’s friends are beaten by students from another high school in their neighborhood. Tobio and his friends scheme to get back the students from the other school. The day they are to carry out their plan, they see the other high school engulfed in flames. Tobio and his friends become suspects.

Writing:
  • Muneyuki Kaneshiro
  • Yuichi Tokunaga
Seasons: 1
themoviedb icon 7.7/10
  • Views: 5
  • Release Date: 2017-07-18
  • Language: 日本語
  • Country: JP
  • Runtime: 45

Mio Imada

Hoshino Mami

Shôno Hayama

Yuki Maruyama

Asami Mizukawa

Natsumi Tachibana

Masataka Kubota

Tobio Masubuchi

Mei Nagano

Renko Aokawa

Mackenyu Arata

Tetsuto Ichihashi

Shotaro Mamiya

Sho Isami

Rina Kawaei

Koyoi Niisato

Sae Okazaki

Yuka Miura

Itsuji Itao

Tomohiro Nishiduka

Shohei Miura

Naruo Iimura

Arata Furuta

Sojuro Wajima

Renn Kiriyama

Homeless Man
Write one

Sorry, no results found.