Secret of the Three Kingdoms

Secret of the Three Kingdoms (2018)

The epic story of twin brothers Liu Xie and Liu Ping of the late Eastern Han Dynasty, one raised as an emperor and the other a commoner.

Seasons: 1
themoviedb icon 8/10
  • Views: 2
  • Release Date: 2018-03-27
  • Language: 普通话
  • Country: CN
  • Runtime: 45

Ma Tianyu

Liu Xie / Liu Ping

Elvis Han

Sima Yi

Wan Qian

Fu Shou

Dong Jie

Tang Ying

Dong Xuan

Ren Hong Chang

Tse Kwan-Ho

Cao Cao

Sunny Wang

Guo Jia

Wang Yu Wen

Cao Jie

Tan Jian Ci

Cao Pi

Wang Renjun

Xun Yu

Wang Xiaomin

Zhen Mi

Wang Yuwen

Cao Jie

Tan Jianci

Cao Pi
Write one

Sorry, no results found.