A Centaur's Life

A Centaur's Life (2017)

Kimihara Himeno, also known as "Hime," goes about her life, love, and studies just like any ordinary high school girl. The only difference is that she's a centaur. She enjoys her school life along with classmates of many unique shapes, including Nozomi the draconid, Kyoko the goatfolk, an angelfolk class representative, and Sassas-chan the Antarctican. Hime's younger cousin Shino-chan, her friend Maki-chan, and the class representative's four younger sisters also join the cast in this very cute slice-of-life story about girls who are human, yet aren't!

Writing:
  • Chiyomaru Shikura
  • Kei Murayama
  • Yuusuke Shirato
Seasons: 1
themoviedb icon 8.1/10
  • Views: 1
  • Release Date: 2017-07-09
  • Language: 日本語
  • Country: JP
  • Runtime: 25

Yuuki Kuwahara

Nozomi Gokuraku (Main Character)

Asami Seto

Rino Kimihara

Maki Kawase

Akira Gokuraku / Towako Yachiyoda

Haruka Shiraishi

Kyouko Naraku (Main Character)

Takaki Ōtomari

Makoto Komori

Atsumi Tanezaki

Chigusa Mitama / Chiho Mitama / Chinami Mitama

Daisuke Motohashi

Shidori Hyappo

Yuu Ayase

Quetzalcoatl Sassassul

Seria Fukagawa

Himeno Kimihara (Main Character)

Erika Ishitobi

Mii-chan / Takami Satou

Kenji Hamada

Souta Kimihara

Yuna Kamakura

Manami Mitama (Main Character)

Emi Miyajima

Mitsuyo Akechi

Mei Kanna

Suetsumi Mitama

Tomoya Yano

Yutaka Nekomi

Nishimura Taisuke

Akio Naraku

Takahiro Miwa

Kosaku Fujimoto

Yurie Funato

Nadeshiko Shimoike

Yuzuki Konno

Makoto Omaki
Write one

Sorry, no results found.