The Case Files of Jeweler Richard

The Case Files of Jeweler Richard (2020)

Seasons: 1
themoviedb icon 6/10
  • Views: 1
  • Release Date: 2020-01-09
  • Language: 日本語
  • Country: JP
  • Runtime: 24

Yuki Kaji

Henry Claremmont (voice)

Kana Hanazawa

Akiko Tanimoto (voice)

Takahiro Sakurai

Richard Ranashinha Dvorpian (voice)

Masaya Matsukaze

Jeffrey Claremmont (voice)

Chiwa Saito

Mito Yamamoto (voice)

Yuma Uchida

Seigi Nakata (voice)

Eiji Takeuchi

Keigo Hase (voice)

Madoka Shiga

Saul Ranashinha (voice)

Yuichi Iguchi

Haruyoshi Shimomura (voice)

Chiaki Kanou

Toshiko Hata (voice)
Write one

Sorry, no results found.