Goddess of Marriage

Goddess of Marriage (2013)

Goddess of Marriage is a 2013 South Korean romantic comedy-drama series starring Nam Sang-mi, Kim Ji-hoon, Lee Sang-woo, Lee Tae-ran, Kim Jung-tae, Jo Min-su, Kwon Hae-hyo, Jang Young-nam and Jang Hyun-sung. It premiered on SBS on June 29, 2013, airing every Saturday and Sunday at 21:50 for 32 episodes.

  • Views: 2
  • Release Date: 2013-06-29
  • Language: 한국어/조선말
  • Country: KR
  • Runtime: 70

Lee Se-young

Noh Min-jung

Kim Ji-hun

Kang Tae-wook

Clara Lee

Cynthia Jung

Jang Young-nam

Kwon Eun-hee

Kwon Hae-hyo

Noh Jang-soo

Nam Sang-mi

Kang Tae-wook

Lee Sang-wu

Kim Hyun-woo

Lee Tae-ran

Hong Hye-jung

Shim Yi-young

Nam Mi-ra

Jang Hyun-sung

Noh Seung-soo

Jeon Kuk-hwan

Kang Man-ho

Kim Jung-tae

Kang Tae-jin

Kim Mi-kyeong

Kim Hyun-woo's mother

Cho Min-soo

Song Ji-sun

Kim Ji-hoon

Kang Tae-wook

Jeon Kuk Hwan

Kang Man-ho
Write one

Sorry, no results found.