Kokoro

Kokoro (2003)

Suenaga Kokoro, an international flight attendant, lives with her mother and grandmother who operate a traditional restaurant in a lively downtown district of Tokyo where customs and traditions run deep and neighbors know each other like a big family.

  • Views: 67
  • Release Date: 2003-03-31
  • Language: 日本語
  • Country: JP
  • Runtime: 15

Noriko Nakagoshi

Suenaga Kokoro

Keiko Kishi

Kiyono Izumi

Ran Ito

Suenaga Misako

Toru Nakamura

Asakura Yusaku

Tomoka Kurokawa

Asakura Sachi

Ryohei Hirota

Asakura Yuuta

Papaya Suzuki

Ochiai Kaoru

Eiko Koike

Yamamoto Towako

Hiroshi Tamaki

Hotta Takumi

Sadao Abe

Nakajima Gin

Kazuko Katô

Uesugi Saori
Write one

Sorry, no results found.