Serenade of Peaceful Joy

Serenade of Peaceful Joy (2020)

A story that follows Emperor Renzong of Song as he struggles between maintaining his ideologies of governing the country and his love for his daughter.

Seasons: 1
  • Views: 2
  • Release Date: 2020-04-07
  • Language: 普通话
  • Country: CN
  • Runtime: 45

Nick Wang

Zhao Zhen

Maggie Jiang

Empress Cao

Ren Min

Zhao Huirou

Yang Le

Han Qi

Bian Cheng

Liang Huaiji

Ye Zuxin

Zhang Maoze

Yu Entai

Yan Shu

Wang Churan

Noble Consort Zhang

Liu Jun

Fan Zhongyan
Write one

Sorry, no results found.