Three Sisters

Three Sisters (1967)

The Story is about three daughters of a "Hatamoto" during the end of the Edo period and the Meiji Restoration.

Writing:
  • Jiro Osaragi
  • Naoyuki Suzuki
Seasons: 1
  • Views: 1
  • Release Date: 1967-01-01
  • Language: 日本語
  • Country: JP
  • Runtime: 45

Takashi Shimura

Misawa Heizaemon [Kingoro's father]

Mizuho Suzuki

Kuruma Zenshichi

Shinsuke Ashida

Nagai Shinsuke [The Elder brother]

Komaki Kurihara

Nagai Yuki

Masakane Yonekura

Nakamura Hanjiro

Taketoshi Naitô

Kaishu Katsu

Tsutomu Yamazaki

Aoe Kingoro

Nobuyuki Katsube

Jimbo Matashiro [Rui's husband]

Katsuo Nakamura

Taki Gotaro [Hannosuke's younger brother]

Ryōsuke Kagawa

Shuri Jinbo

Jerry Itô

Ernest Mason Sato

Toru Emori

Arimoto Yamagata

Atsuo Nakamura

Sakamoto Ryoma

Hideo Murota

Masuma Kyunosuke

Tamao Nakamura

Ikumatsu

Mariko Okada

Nagai Mura

Shiho Fujimura

Nagai Rui

Hideo Kanze

Yoshinosuke Saigo

Gaku Yamamoto

Takasugi Shin
Write one

Sorry, no results found.