Life of a Flower

Life of a Flower (1963)

The story chronicles the life of Ii Naosuke.

Writing:
  • Seiichi Funahashi
  • Makoto Hojo
Seasons: 1
  • Views: 26
  • Release Date: 1963-04-07
  • Language: 日本語
  • Country: JP
  • Runtime: 45

Isao Yamagata

Arimura Jizaemon

Jun Tatara

Onoe Kotaro

Masakazu Tamura

Tada Tatewaki

Shôroku Onoe

Ii Naosuke

Chikage Awashima

Murayama Taka

Kaoru Yachigusa

Masako no Kata

Keiji Sada

Nagano Shuzen

Kyōko Kagawa

Akiyama Shizu

Kō Nishimura

Tada Ichiro

Asao Koike

Minegishi Ryunosuke

Isamu Nagato

Kanroku

Masami Shimojô

Miura Hokuan

Kazuo Kitamura

Utsuki Kageyoshi

Takeshi Katō

Kaneko Magojiro

Hisano Yamaoka

Kurosawa Tokiko

Hiroyuki Nagato

Tsurumatsu

Kanjūrō Arashi

Tokugawa Nariaki
Write one

Sorry, no results found.