Coming Home

Coming Home (1994)

Shirota Shintaro lives with his wife Atsuko, his four children, Shitaro's father Fukuzo, and a dog. He is forced to make room for his sister Megumi and her children, as well as an unexpected lodger from Hungary.

Writing:
  • Teru Miyamoto
  • Takashi Ezure
Seasons: 1
  • Views: 2
  • Release Date: 1994-07-08
  • Language: 日本語
  • Country: JP

Yumiko Fujita

Shirota Atsuko

Tatsuo Umemiya

Shirota Shintaro

Tetsurō Tamba

Shirota Fukuzo

Toshiyuki Nagashima

Katagiri Shinya

Takako Tokiwa

Shirota Mayumi

Kôyô Maeda

Shirota Koichi

Nana Okada

Shirota Mgumi

Atsuko Sakurai

Shirota Kiyomi

Tomiyuki Kunihiro

Ono Masashi
Write one

Sorry, no results found.