Kusa Moeru

Kusa Moeru (1979)

The story chronicles the life of Hōjō Masako during the Kamakura Period.

Writing:
  • Takehiro Nakajima
  • Michiko Nagai
Seasons: 1
  • Views: 1
  • Release Date: 1979-01-07
  • Language: 日本語
  • Country: JP
  • Runtime: 45

Koji Moritsugu

Hatakeyama Shigetada

Hiromi Gô

Minamoto no Yoriie

Shôhei Hino

Adachi Kagemori

Saburo Shinoda

Minamoto no Sanetomo

Naoko Ôtani

Makino Kata

Shinjirô Ehara

Kajiwara Kagetoki

Shin Kishida

Ōe no Hiromoto

Kôji Ishizaka

Minamoto no Yoritomo

Hiroshi Fujioka

Miura Yoshimura

Masaki Kyômoto

Komawakamaru

Jin Nakayama

Hōjō Munetoki

Tetsuya Takeda

Adachi Morinaga

Gorō Ibuki

Wada Yoshimori

Kei Satō

Hiki Yoshikazu

Nobuo Kaneko

Taira no Kiyomori

Ken Nishida

Taira no Munemori

Shima Iwashita

Hōjō Masako

Tomiyuki Kunihiro

Minamoto no Yoshitsune

Ken Matsudaira

Hojo Yoshitoki

Junpei Morita

Hōjō Tokifusa
Write one

Sorry, no results found.