Woman

Woman (2013)

After the accidental death of her husband and being deemed ineligible for welfare, Koharu struggles to care for her two children.

Writing:
  • Yuji Sakamoto
Seasons: 1
themoviedb icon 7.8/10
  • Views: 3
  • Release Date: 2013-07-03
  • Language: 日本語
  • Country: JP
  • Runtime: 54

Kaoru Kobayashi

Uesugi Kentaro

Takashi Inoue

Matsutani Takao

Rio Suzuki

Nozomi Aoyagi

Takahiro Miura

Sunagawa Ryosuke

Hikari Mitsushima

Koharu Aoyagi

Yūko Tanaka

Sachi Uesugi

Shun Oguri

Shin Aoyagi

Mitsuki Tanimura

Sunagawa Aiko

Fumi Nikaido

Uesugi Shiori

Asami Usuda

Kamata Yuki

Issey Takahashi

Sawamura Yugo
Write one

Sorry, no results found.