Ando Natsu

Ando Natsu (2008)

Ando Natsu is a heartwarming story rich in Japanese aesthetics and culture set in historic Asakusa, Tokyo. Follow Natsu as she strives to achieve her dreams and discovers the wealth of warmth and tradition in the community she finds herself welcomed into.

  • Views: 7
  • Release Date: 2008-07-07
  • Language: 日本語
  • Runtime: 46

Yuya Takagawa

Hideaki Kurata

Jun Kunimura

Yasuda Umekichi

Jun Fubuki

Tsukioka Mitsuki

Shihori Kanjiya

Ando Natsu

Toshinori Omi

Maruoka Toshizo

Yoshihiko Hosoda

Yousuke Mitsuya

Rie Shibata

Kazue Mitsuya

Yumi Shirakawa

Ayame Hitotsubashi
Write one

Sorry, no results found.