ATARU

ATARU (2012)

Ataru is a TBS series is about an autistic young man with a mysterious past who helps the police solve criminal cases. It stars Masahiro Nakai in the title role and has received 19.9% TV viewership ratings.

  • Views: 2
  • Release Date: 2012-04-15
  • Language: 日本語
  • Runtime: 46

Tasuku Nagaoka

Toru Hashida

Masachika Ichimura

Ataru's father

Kyusaku Shimada

Yoji Nakatsugawa

Yosuke Asari

Takumi Yuge

Gô Rijû

Tatsuo Ebina

Toshihide Tonesaku

Kouji Kitami

Ai Takahashi

Yuko kojima

Yuka Itaya

Iku Saiki

Hideko Hara

Yuriko Inoguchi

Maki Sakai

Nobuko Saotome

Takuya Ishida

Taichi Higashi

Saki Terashima

Sakie Minase

Kenji Anan

Atsuhiro Miwa

Sow Hirosawa

Mami Takarai

Hajime Okayama

Shoji Kawakubo

Ayano Fukuda

Natsumi Kano

Seiji Chihara

Hasuo Nozaki

Fumino Kimura

Riko Suzuhara

Masahiro Nakai

Inoguchi Ataru / Chokozai

Chiaki Kuriyama

Maiko Ebina

Kazuki Kitamura

Shunichi Sawa

Yuta Tamamori

Sho Ebina

Kaoru Okunuki

Mariko Ebina

Tetsushi Tanaka

Reiji Atsumi

Yasuhi Nakamura

Koshiro Inukai

Hiroaki Murakami

Larry Inoue

Hitomi Takahashi

Keiko Yuge

Rei Saito

Saegusa Masumoto

Yuta Hiraoka

Takuro Kimihara
Write one

Sorry, no results found.