Last Present

Last Present (2004)

Asuka, an architect, had deserted her family, former husband Satoshi and daughter Ayumi as she could not tolerate raising children.

Writing:
  • Takehiko Hata
Seasons: 1
  • Views: 4
  • Release Date: 2004-07-07
  • Language: 日本語

Yasufumi Hayashi

Noboru Hiraki

Jun Kaname

Rentaro Aki

Hiromi Nagasaku

Yuri Momose

Yuki Amami

Asuka Hiraki

Kuranosuke Sasaki

Satoshi Oda

Yutaka Matsushige

Yutaka Koshigekuchi

Hiroko Nakajima

Kanako Ushio

Risa Sudo

Kurumi Hirokawa

Takeshi Masu

Dr. Hisao Sawaguchi

Mayuko Fukuda

Ayumi Oda

Tomoko Tabata

Ayane Hiraki

Sei Hiraizumi

Kiyotaka Hiraki
Write one

Sorry, no results found.