Tales of the Bizarre

Tales of the Bizarre (1990)

Seasons: 1 2 3
themoviedb icon 8.5/10
  • Views: 17
  • Release Date: 1990-04-19
  • Language: 日本語
  • Country: JP

Isako Washio

(segment "One More Chance")

Miho Nakayama

(segment "Kyofu no tezawari")

Miwako Fujitani

Naoko (segment "Midnight Call")

Saburo Ishikura

(segment "Stop the Time")

Masahiro Motoki

Segawa (segment "Midnight Call")

Kyōko Kishida

Narration (voice)

Yuki Saito

Satoko (segment "Zettai iya!")

Tomoko Fujita

(segment "Look Into My Eyes")

Miho Hayashi

(segment "Town in Sight")

Kaoru Mizuki

(segment "Town in Sight")

Ryûzô Hayashi

(segment "Town in Sight")

Hironobu Nomura

(segment "Yo Kihi no sugoroku")

Yuko Asano

Fujiko (segment "Choice of Happiness")

Johnny Ohkura

Man (segment "Kyofu no tezawari")

Kaori Sakagami

(segment "Uwasa no Makio")

Denden

(segment "Stop the Time")

Masatō Ibu

Imazeki (segment "Did the Pinch-Hitter Hit a Run?")

Kiichi Nakai

(segment "One More Chance")
Write one

Sorry, no results found.