I am Reiko Shiratori!

I am Reiko Shiratori! (2016)

19-year-old Reiko (Mayuko Kawakita) is extremely beautiful and comes from a wealthy family. When she was little, she was bullied by a kid and Tetsuya (Masaru Mizuno) saved her. Since then, Reiko only likes Tetsuya. Yet, as a high school student, she turned down Tetsuya's confession. Despite her parents’ opposition, Reiko goes to Tokyo to attend a university where Tetsuya studies. At this time, Reiko wants to be honest about her feelings for Tetsuya, but due to her pride she doesn't tell him.

  • Views: 1
  • Release Date: 2016-01-14
  • Language: 日本語
  • Country: JP

Yuuka Ueno

Uzumaki

Hinako Tanaka

Aoi Nakamori

Tamao Satô

Hanako Shiratori

Masaru Mizuno

Tetsuya Matsumoto

Ayaka Onishi

Ayame Kakitsubata

Masato Yoshihara

Kengo Shiina

Masahiko Sakata

Wataru Zendouji

Risa Naitō

Junko Izumi

Mayuko Kawakita

Reiko Shiratori

Tatsunori Tsujimoto

Tamotsu Takada

Yukihisa Tamura

Ryunosuke Yoshimoto

Donpei Tsuchihira

Director Hashimoto

Shihou Harumi

Kichitaro Shiratori

Yoneko Matsukane

Old Woman Suzu
Write one

Sorry, no results found.