Apple of Sodom

Apple of Sodom (2013)

After her ex-boyfriend dies, an editor becomes obsessed with his fiancée, a woman accused of swindling multiple men out of money before killing them.

Writing:
  • Haruhiko Arai
Seasons: 1
  • Views: 4
  • Release Date: 2013-03-23
  • Language: 日本語
  • Country: JP
  • Runtime: 50

Mari Hamada

Miyamura Naoko

Shinobu Terajima

Miyamura Megumi

Jun Murakami

Saeki Shinji

Kyôko Maya

Shitara Masami

Fumino Kimura

Shitara Mari

Anna Ishibashi

Young Megumi

Junpei Mizobata

Kitano Kengo

Mitsuru Fukikoshi

Miyamura Nobuteru

Yoshinari Furuya

Support Role

Yoriko Douguchi

Ashizawa Wakiko

Nahana

Takahashi Haruka

Toshiki Ayata

Iizuka Masataka
Write one

Sorry, no results found.