Reverse

Reverse (2017)

Kazuhisa Fukase graduated from a prestigious university, but he leads a boring life. His only strength is making delicious coffee. Whenever he makes coffee, he is reminded of his friend Yoshiki Hirosawa. He was friends with Yoshiki Hirosawa back in their university days, but Yoshiki Hirosawa died on a snowboarding trip 10 years ago. One day, he meets Mihoko Ochi at a coffee shop. He is strongly attracted to her. Kazuhisa Fukase goes to a professor’s retirement celebration at a university. There, he meets Kosuke Asai who went snowboarding with Yoshiki Hirosawa on that fateful trip. Journalist Toshio Ogasawara also appears there. He has been investigating Yoshiki Hirosawa's death.

Writing:
  • Kanae Minato
  • Satoko Okudera
  • Yukako Shimizu
Seasons: 1
themoviedb icon 2/10
  • Views: 1
  • Release Date: 2017-04-14
  • Language: 日本語
  • Country: JP
  • Runtime: 45

Tatsuya Fujiwara

Kazuhisa Fukase

Shuri

Murai Kaori

Takahiro Miura

Takaaki Murai

Hayato Ichihara

Yasuo Tanihara

Mugi Kadowaki

Asuka Tanihara

Yukiko Shinohara

Numabuchi Kotoha

Teppei Koike

Yoshiki Hirosawa

Kotaro Shiga

Tadashi Hirosawa

Tetsuya Takeda

Toshio Ogasawara

Ginnojo Yamazaki

Kouno Nobuyuki

Erika Toda

Mihoko Ochi

Yuta Tamamori

Kosuke Asai

Mayu Yamaguchi

Fujisaki Riko

Izumi Fujimoto

Morishita Izumi

You

Kyoko Inui

Jin Suzuki

Sagara Ryohei
Write one

Sorry, no results found.