HUNTER - Women After Reward Money

HUNTER - Women After Reward Money (2011)

On a return flight to Japan, cabin attendant Isaka Rei arrests a thief at Narita Airport’s International Terminal, and receives a reward of 1 million yen. However, she is half-forced to resign from her job as a cabin attendant because of this roundup. Furthermore, her younger sister, Akane, has made her a guarantor and disappeared, leaving her 10-year-old daughter, Haru behind. Rei starts to live with a reluctant Haru at ‘Shunkato’, the small eating house that Akane has been running. There is a firsthand account of Akane meeting a ‘Shunkato’ customer on the day she went missing. Rei brings the photograph of the man whom Akane met to Tsukishima Police Precinct, and learns that there is a 1 million yen bounty because he is a wanted criminal. The lack of motivation of the attending detective, Gondo Takeshi of the precinct’s Community Safety Division, spurs her to decide that she has to arrest this criminal who has some sort of connection to her sister. And so, Rei becomes a bounty hunter together with the ladies who gather at ‘Shunkato’.

  • Views: 1
  • Release Date: 2011-10-11
  • Language: 日本語
  • Runtime: 22

Kotaro Koizumi

Goro Terashima

Ayano Kudo

Rei Isaka (Young)

Mikie Hara

Hitomi Muto

Risako Ito

Akane Isaka (Young)

Akira Hamada

Toru Yoshida

Ryôsei Tayama

GM of Japan Pacific Airlines

Kei Sunaga

Shinji Yoshida

Hideo Sakaki

Masayoshi Ishii

Sayaka Yamaguchi

Akane Isaka

Kazuyuki Aijima

Mikio Kishimoto

Shosuke Tanihara

Takeshi Gondo

Hidenori Tokuyama

Shuji Mochida

Ryoko Yonekura

Rei Isaka

Akira Emoto

Shogo Ooiwa

Mirei Kiritani

Jun Motomura

Hidekazu Mashima

Kazumi’s husband

Ririka Kawashima

Haru Isaka

Daichi Saeki

Kenta Sakuma

Toshinori Omi

Osamu Narasaki

Kenji Mizuhashi

Yasuo Yamamoto

Chihiro Otsuka

Sayuri Nozawa

Megumi Saito

Yuko Nonomura

Mitsuru Fukikoshi

Nobuo Nakamura

Zen Kajihara

Atsushi Miyagawa

Maki Shinta

Akane Isaka (young)

Keiko Horiuchi

Kazumi Wakui

Keiko Toda

Machiko Suzuki
Write one

Sorry, no results found.